O nas

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzeja Ołyńskiego udziela pomocy prawnej przedsiębiorcom, instytucjom publicznym oraz osobom prywatnym w różnorodnych dziedzinach prawa, a zwłaszcza w zakresie prawa:
- cywilnego,
- pracy,
- rodzinnego,
- gospodarczego,
- handlowego,
- upadłościowego
- i naprawczego,
- administracyjnego,
- karnego,
- karnego skarbowego
- oraz prawa wykroczeń.

Usługi mogą być świadczone w formie porad prawnych, prowadzenia indywidualnych spraw lub stałej obsługi prawnej przedsiębiorcy, czy instytucji publicznej.
Kancelaria współpracuje z adwokatami, doradcami podatkowymi, notariuszami, komornikami, rzeczoznawcami majątkowymi i tłumaczami celem zapewnienia swoim Klientom kompleksowej obsługi na najwyższym poziomie.
Moim celem jest zapewnienie Państwu profesjonalnej i skutecznej ochrony prawnej dzięki wiedzy i doświadczeniu.

Świadczone usługi

Reprezentacja w Sądzie
Reprezentacja firm oraz osób fizycznych przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i arbitrażowymi, organami administracyjnymi, egzekucyjnymi, Prokuraturą i Policją.
prowadzenie postępowań
Prowadzenie postępowań mających na celu polubowne załatwienie sprawy.
sporządzanie pism
Sporządzania wszelkich pism w postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym, a także w sprawach o odszkodowania; - sporządzanie projektów umów i ich opiniowanie;
sporządzanie projektów umów i ich opiniowanie
windykacja należności
zakładanie i rejestracja spółek oraz wpisy zmian w KRS
zakładanie i wpisy w księgach wieczystych
sporządzanie opinii prawnych
udzielanie porad prawnych
Rozwiązane Sprawy
Zadowoleni Klienci
konsultacje prawne

Konsultacja Prawna Online

Skontaktuj się z nami!
Adres
Kancelaria Radcy Prawnego Andrzeja Ołyńskiego
ul. Suraska 4 lok. 2
15-422 Białystok
Kontakt
E-mail: kancelariaprawnaolynski@gmail.com Phone: tel./fax: 85 745 44 33
kom.: 509 512 657

    WYNAGRODZENIE

    Wynagrodzenie ustalane jest zawsze indywidualnie z każdym Klientem przy uwzględnieniu stopnia zawiłości sprawy, wartość przedmiotu sporu oraz przewidywanego nakładu pracy pełnomocnika. Zasadniczo wynagrodzenie za prowadzenie sprawy opiera się na minimalnych stawkach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2105, poz. 1804). Kwoty honorarium są powiększane o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT. Zleceniodawca ponosi koszty postępowania tj. np. opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne, opłaty skarbowe, zaliczki na czynności sądowe i egzekucyjne, koszty tłumaczeń i prywatnych ekspertyz.